onsdag 20 april 2011

Adv Claes Lindroth handlade inte enligt gällande rätt

Två bröder överlät en fastighet mellan sig. Eftersom det pågick en tvist mellan säljaren och annan person om en andel i fastigheten skulle överlåtelsen inte ha skett. Det visste emellertid inte bröderna. Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje hade emellertid glömt att skriva in tvisten i fastighetsregistret och släppte igenom köpet av misstag. När bröderna fick reda på att överlåtelsen egentligen inte var tillåten vände de sig till adv Claes Lindroth för att få köpet upphävt så att stämpelskatten på 30.000 kr skulle återbetalas.

Han upprättade då bara en överenskommelse mellan bröderna om återgång och glömde att man enligt lag måste ha ett domstolsbeslut på återgång av köpet för att återfå stämpelavgiften. Inte ens när det sedermera kom en notering från domstolen att det krävdes åtgärdade han det. Pga andra omständigheter var det sedan för sent att återfå stämpelskatten.

Claes Lindroth har bett om ursäkt för det inträffade, återbetalade sitt arvode, men 30.000:- gick ändå förlorat.

En advokat, som har högt arvode, måste absolut känna till om det krävs vissa formaliteter för att återfå stämpelskatt. Gör han inte det är han ju inte den fackman han utger sig för att vara.

Richard Allard

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar