lördag 16 mars 2013

Om adv Kim Lindgren som inte förstod Lag om arrende.Advokat Kim Lindgren gjorde allvarliga fel vid ett mål i domstol då han inte informerade sig om arrendelagen.
Ett arrende betyder att en person som bygger ett hus på annans mark får betala en hyra = arrende för marken som huset står på. Arrenderätten innebär en tillgång, ett värde, för arrendatorn, men en belastning för fastighetsägaren så att markens värde sjunker för fastighetsägaren.  Dvs arrendebelastningen för fastighetsägaren är lika med arrendetillgången för arrendatorn. Totalvärdet för fastigheten är således detsamma, det är bara så att det värdet delas mellan arrendator och fastighetsägare.

Fastighetsvärderare är väl insatta i detta förhållande och borde så också advokater vara. Det var emellertid inte min advokat Kim Lindgren.

Min mor ägde ett hus med ett arrende på en fastighet som hon också ägde 1/5 i tillsammans med några släktingar. Hon var således både arrendator och 1/5 markägare. När min mor dog önskade jag få ut värdet av min andel av hus och mark från mina syskon.

De påstod då att arrendet belastade fastighetsdelen så att den bara fick 50% av marknadsvärdet. De ville därför bara ge 50% av fastighetsvärdet. De glömde att den 50-procentiga värdesänkningen utgjorde en motsvarade värdehöjning av min mors arrenderätt i dödsboet. +-0 alltså. 
Det förstod inte Kim Lindgren. Jag försökte flera gånger säga honom att arrenderätten och arrendebelastnngen tog ut varandra. Det hade räckt att han lyft telefonluren till en värderingsfirma så hade de redogjort för arrendelagen.

Saken gick till domstol och då Kim Lindgren inte kunde redovisa ovanstående ville han istället att jag och en syster till skulle vittna om att alla syskon kommit överens om ett värde, vilket inte var sant. Det skulle kunna rubriceras som mened. Jag var mycket arg på honom för det, för jag ville inte lämna de uppgifterna. Domstolen ansåg emellertid allt så oklart så att den återförvisade målet till en skiftesman.

Till Kim Lindgrens heder kan jag säga att han återbetalade den självrisk jag betalat honom i målet efter att jag gått igenom Lagen om arrende, några rättsfall och talat med en värderingsman.

fredag 15 mars 2013

Adv Elisabeth Audell en hederlig advokat

Jag har under veckan berättat om advokater som varit inte uppträtt korrekt, tagit betalt för ingenting och varit okunniga.

Adv Elisabet Audell på Sju Advokater är den första som uppträtt hederligt. Jag sammanträdde med henne för att be henne företräda mig. Vid den tiden var hon jurist. Hon läste igenom några handlingar och meddelade sedan att hon inte kunde ta ärendet då hon inte hade tillräckliga kunskaper inom området. Hon ansåg det självklart att hon inte kunde ta betalt för att avgöra detta.

torsdag 14 mars 2013

Advokatsamfundet om Sinikka- Tiri-Litby: Ingen åtgärd

Den 12 juni 2012 i denna blogg berättade jag om Adv Sinikka Tiri-Litby, som åtagit sig att förklara några domstolsbeslut, inte svarade på mail eller i övrigt gav några besked. Jag anmälde henne till Advokatsamfundet i mars 2012.
Den 8 mars 2013 kom samfundet med beslut att advokaten inte gjort något som kunde leda till någon åtgärd från samfundet.

onsdag 13 mars 2013

Advokater som inte uppträder korrekt

Jag berättade igår om advokater som tog betalt bara för att överväga om de ska företräda klienten eller inte.
Värsta exemplet på detta är Adv Christer Larsson. Jag meddelade nu från början att jag inte ville betala något om han inte tog målet. Han tittade igenom handlingarna och försäkrade att han skulle ta det och ville ha ett förskott på 6000kr. Strax därefter meddelade han att han endast kunde företräde mig under vissa förutsättningar. Jag sade OK till detta, han ansökte om rättskydd, vi sammanträdde igen. Några veckor därefter meddelade han att det var i det närmaste gagnlöst att föra målet. Han debiterade 18750 kr. En annan advokat ansåg inte att målet var gagnlöst. Det ska noteras att Christer Larsson från början uppträtt okoncentrerat och hela tiden själv pratat utan att lyssna och påstått saker som aldrig inträffat.

Adv Karin von Mecklenburg. Hon tog inget betalt men vi kom i ett sammanträde överens om att hon skulle företräda mig. Liksom adv Sinikka Tiri-Litby (se rubrik) hörde hon sedan inte av sig på flera månader och meddelade efter att jag ringt henne att hon inte kunde ta målet.

tisdag 12 mars 2013

Advokater som tar betalt för ingenting

Hantverkare som kommer hem för att ge ett anbud på ett arbete gör det utan kostnad. Advokater däremot tar däremot betalt bara för att se på ett mål även om de inte tar det.
T.ex
Adv Henrik Sandell. Jag önskade ett ombud i en tvist. Han skulle titta på målet och sedan komma med ett besked om han kunde ta målet. Föst två månader därefter meddelade han att inte kunde företräda mig. För det tog han 1200 kr.
Adv Björn Schultz. Jag sammanträdde med honom och redogjorde för målet då jag önskade honom som ombud. Han började genast prata om att vi skulle förlikas. Jag förklarade att jag hade försökt det flera år. Han fortsatte mala och meddelade sedan att han inte kunde ta målet. Arvode 1200 kr.
Adv Erik Lönnqvist. Vi sammanträdde en timme då han läste igenom några handlingar. Sedan meddelade han att han inte kunde ta målet då det var för omfattande. Dessutom skulle han besöka sin son i Australien. Debiterade ändå 1200:-
Adv Olof Brunned. Vi möttes och jag försökte kort framlägga målet muntligt. Han började genast prata om saker jag inte ens sagt eller ens hade inträffat. Tyckte sedan att målet var för besvärligt. Tog 1200:-.
Adv Gunilla Judell. Sammaträdde efter samtal. Hon avböjde tämligen omgående att företräda mig då motpartens ombud varit hennes lärare. Däremot tog hon 1200 kr i arvode.
Adv Lars bergström. Efter samtal träffade vi honom i ett ärende om bodelning. Tittade på målet och ville inte ta det då han inte hade kunskaper inom området. Debiterade 1200:- Men nu hade vi tröttnat och batalade bara 700:- Om han inte hade kunskaper hade han kunnat meddela det per telefon då jag talade med honom om ärendets art.
Adv Ulf Östman. Sammanträde. Han ansåg att målet var gagnlöst att föra Han debiterade 1200 kr men vi vägrade att betala. Målet togs senare upp av en annan advokat. Målet förlikades. Det var således inte gagnlöst.