lördag 4 juni 2011

Kan läsarna förklara domstolarnas beslut att avvisa prövning av ogiltigt förlikningsavtal?

Jag återkommer till mina blogginlägg den 25 sep 2009, 7 mars 2010, och 24 feb 2011.
Dessa innehåller i korthet följande:
Rättsfallen NJA 1975 s 507, RH 1995:110 och RH 1998:3 säger att ett förlikningsavtal som är träffat i en rättstvist kan sedermera befinnas ogiltigt vid en prövning av allmän domstol. Då ska tvisten (huvudmålet) återupptas eller målet kan stämmas på nytt.
Jag ansökte om stämning och begärde att ett förlikningsavtal mellan mig och motparten skulle prövas om det var ogiltigt. Solna tingsrätt, och Svea hovrätt har två gånger avvisat målet då de tvärtemot rättsfallen ansett att huvudmålet inte kan återupptas. Ingen motivering till detta har lämnats och domstolarna vill inte svara på frågor. (Målet är f.n. överklagat till HD för andra gången)
För mig är domstolarnas beslut obegripligt.
Jag har försökt få svar av min advokat Christina Bergenstein, adv Richard Schönmeyr, adv Mari Schaub och Lena Ebervall samt anlitad professor i processrätt Torbjörn Andersson i Uppsala. Ingen av dessa kan förklara domstolarnas beslut.
Jag vill därför vända mig till mina läsare som jag är tacksam om någon kan ge en förklaring till domstolarnas beslut.
Frågor.
Varför anser Solna tingsrätt mot praxis att ett befunnet ogiltigt förlikningsavtal inte är skäl för att återuppta huvudmålet?
Kan prövning av ogiltigt förlikningsavtal alls komma till stånd utan att huvudmålet åter uppnas?
Handlar domstolarna i detta fall i enlighet med Europakonventionens Art 6?
Målet finns att läsa här:
1. Huvudmålets avskrivs 23 jan 2007. http://alturl.com/xq3ju
2. Solna tingsrätt avvisar målet 080630: http://alturl.com/ofzui
3. Prof Torbjörn Andersson utlåtande 090317: http://alturl.com/vujsm
4. Svea hovrätt avvisar målet 090408: http://alturl.com/mjxga
5. Målet överklags till Högsta domstolen 090601: http://alturl.com/y7b4y
6. Komplettering 090608 http://alturl.com/6maxz
7. HD tog inte upp det men noterade att ny stämningsansökan kunde göras.091211: http://alturl.com/rc466
8. Ny stämningsansökan 100427: http://alturl.com/6zcvi
9. Svaromål 100622: http://alturl.com/ppc64
10. Genmäle 100827 http://alturl.com/3v6vz
11. Solna tingsrätts sammanställning 110112: http://alturl.com/qbcik
12. Målet avvisas åter 110202 (se särskilt sid 6) http://alturl.com/3eio7
13. Överklagande till hovrätten 110221: http://alturl.com/8h2up
14. Komplettering 110222: http://alturl.com/saye9
15. Hovrätten gav ej prövningstillstånd 110429 http://alturl.com/ytdfa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar