torsdag 29 april 2010

Adv Michel Lorenius beaktade inte ett delskifte och försenade arvskifte i 10 år

Denna sajt är delvis upplagd med anledning av att jag vill lämna mina bedömningar av olika advokater jag haft kontakt med. Här lämnar jag en första bedömning.

Det mål jag nedan redovisat är en följd av advokat Michel Lorenius agerande som boutredningsman på byrån Lorenus & Partners på Bibloteksgatan 12 i Stockholm.

Han skötte ett arvskifte på ett sätt som orsakade delägarna en förlust på ca 1000.000 kr under 10 år.

Vi var 4 delägare i ett dödsbo ur vilket vi skiftade ut en av två fastigheter till mina syskon. Ur den andra fastigheten, som skulle säljas, skulle tas pengar till mig som kompensation. Det blev tvist om värdet på den delskiftade fastigheten så Michel Lorenius tillsattes som boutredningsman.
Han gjorde följande tre felhanteringar:
1. Han sålde den andra fastigheten men gav inga pengar till mig då han ansåg att han inte hade något att göra med den överenskommelse som träffats mellan delägarna vid delskiftet, då det låg före hans förordnande. En felaktig bedömning eftersom boutredningsman har skyldighet att beakta alla händelser i ett arvskifte.
2. Innan försäljningen av fastigheten informerade han inte klart delägarna vad som skulle hända med köpeskillingen, så att de hade kunnat ta ställning till om det hade varit bättre att behålla den. Han satte köpeskillingen på ett nästan räntelöst konto under 5 år medan den delskiftade fastigheten steg med 100%. Det gjorde att pengarna från den sålda fastigheten inte räckte till mig.
3. Eftersom de övriga delägarna måste ersätta mig ska boutredningsman normalt begära in säkerheter från dem vid skiftet. Michel lorenius begärde inte in dessa säkerheter varvid en av delägarna undanskaffade sin egendom för att slippa betala, se nedan.

Adv Örjan Teleman i Halmstad (nu pensionerad) som är författare och något av en expert på bodelningar och arvskiften, gick igenom ovanstående hantering och hade kritiska synpunkter på Michel Lorenius.

Min bedömning är att advokat Michel Lorenius inte bör accepteras som skiftes- eller boutredningsman.

Jag vill tillägga att anmälan till Advokatsamfundet lämnades in, men Advokatsamfundet lämnade inte ens ett uttalande, (den lägsta graden av anmärkning) på Michel Lorenius.
På sajten advokatsguiden.se, (som f.n. inte verkar fungera), har jag läst att det svenska systemet där advokater bedömer sina egna inte är tillfredställande. I Danmark som har ett annat system förekommer många fler anmärkningar mot advokater.
Vidare tar man inte emot klagomål mot advokater i Allmänna reklamatinsnämnden, vilket synes märkligt eftersom alla andra servisföretag handläggs.

MVH
Richard Allard

2 kommentarer:

  1. Tack för Dina tankar. Min erfarenhet avLorenius är att en tjuv framstår som hederlig. Maffia advokat!

    SvaraRadera
  2. Håller fullständigt med. En obehaglig och kolerisk person som väcker tvivel på vilken planhalva han spelar. Nej tack!

    SvaraRadera