söndag 20 juni 2010

Advokat Sven-Erik Ekbäck gjorde fel som kostade klienten mer en 1 miljon.

Sven-Erik Ekbäck förrättade en bodelning för en av mina bekanta som i slutänden kom honom att kosta 1.500.000 kr
Stig Almgren hade startat ett villabygge. När bygget nått ung till 40% ville hustrun skiljas och ansökte om äktenskapsskillnad. Så småningom kopplades advokat Sven Erik Ekbäck in som bodelningsförrättare. Då var huset färdigbyggt.

En bodelning ska utgå från de egendomsförhållanden som råder när man ansöker om äktenskapsskillnad. (Äktenskapsbalken 9 kap 3§ med förarbetena proposition 1986/87:1 sid 160) Den egendomen ska i princip delas lika och till det värde egendomen har per bodelningsdagen. Ung hälften av villan innehöll lokaler för Stig Almgrens företag. Andra hälften bostadsdelen, skulle delas lika. Eftersom bygget bara var färdigt till 40% utgjorde bostadsdelen 20% varvid hälften, ca 10%, av villans värde skulle tillfalla hustrun.
I bodelning fanns fyra fel. Bodelningen borde överklagats med hänvisning till dessa fel och återförvisats till bodelningsförrättaren.
Fel 1
Sven Erik Ekbäck beaktade inte att maken byggt färdigt huset utan tilldelade hustrun 20% i det färdigbyggda huset.
Fel 2
Sven Erik Ekbäck tilldelade hustrun andel i villan, varvid parterna kvarstod i ett egendomsförhållande. Det är ju meningen att egendomsgemenskapen ska upplösas med en bodelning. Han skulle låtit värdera villan och tilldelat hustrun en summa. Nu begärde hustrun offentlig auktion på villan till stora kostnader.
Fel 3
Avdrag som endast angavs med rubrik skulle göras på hustruns andel som amorteringar mm. Inte heller dessa fastställdes till belopp, utan ledde till en dyrbar tvist.
Fel 4
Hustrun skulle belastas med mäklararvode och reavinstskatt, vilket var helt fel. Fastigheten var ju inte såld för att hon blev delägare i den. Sven-Erik Ekbäck hade blandat ihop delningen med om hon tilldelats pengar (som skulle skett om bodelningen varit korrekt).

Slutbedömningen är att Sven Erik Ekbäcks bodelning är en slarvigt och ogenomtänkt förrättning, som egentligen inte var någon bodelning, eftersom inga beloppsbestämningar gjorts. Dessa var tvungna att avgöras i senare dyrbara rättegångar.

MVH
Richard Allard

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar