söndag 7 mars 2010

Högsta domstolen ansåg underrätternas beslut felaktigt

Den 1 juni 2009 överklagade jag och min advokat Christina Bergenstein hovrättens beslut till Högsta domstolen. Som skäl angav vi det jag sagt ovan, att arvskiftet (huvudmålet) visst kan tas upp om en domstol finner att förlikningsavtal är ogiltigt, enligt rättfall och prof. Torbjörn Andersson. Samt betonade vi rätten till prövning enligt Europakonventionen Art 6.

Den 11 dec 2009 kom HD med beslutet att den i och för sig inte prövade hovrättens beslut men i det fastställde att jag hade rätt att åter stämma motparten. HD hade således ansett att domstolarna gjort fel.

Hur som helst har detta fel kostat mig och mitt försäkringsbolag 120 000kr, (+samhällets kostnad), samt 2,5 års försening av målet.

I februari 2009 begärde jag därför om utredning och skadestånd till Justitiekanslern, dels med beaktande av Europakonventionen, dels med den dåliga motiveringen av besluten. Justitiekanslern har hand om tillsyn av bl.a. domstolarnas handläggning av mål, och ska beakta bl.a. Europakonventionen.

Min advokat har menat att HD skulle tagit upp beslutet till prövning därför att det ännu inte erhållits klarhet i på vilka grunder underrätterna avvisade målet. Tingsrätten och hovrätten angav dessutom olika skäl till avvisningen. Tingsrätten angav att min advokat inte angivit tillräckliga skäl för att målet skulle prövas. Hovrätten sade att inga som helst skäl hade varit tillräckliga för att ta upp målet. Jag hoppas få ett svar på det genom JK.

Ny stämningsansökan ska skickas inom kort.

Richard Allard


[Valid Atom 1.0]
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
http://bloggkartan.se/registrera/17932/oestermalm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar