fredag 8 juni 2012

Adv Christina Bergenstein

Efter att jag fått reda på den möjliga orsaken till avvisningarna från domstolarna den 27 nov 2011, skickade jag ett mail till min advokat, Christina Bergenstein, den 2 dec. Där uppgav jag rättsfallen  och sade att det såg ut som ett rättegångsfel att Södra Roslags TR bara avskriva överklagandet av arvskiftet. Då jag inte fick något svar ringde jag henne runt den 6:e dec. Jag redogjorde för vad jag hittat och frågade vad hennes syn på detta var. Hon uppgav att hon inte kunde ge svar per telefon utan det skulle komma per brev. Jag väntade över julen och januari utan att något svar kom. Den 1 feb skickade jag ett mail där jag skriftligen redogjorde för hela målet och bad om en förklaring från henne. I slutet på brevet begärde jag att hon skulle återbetala de arvodeskostnader jag haft, totalt 106000 kr.(inklusive försäkringsbolagens utlägg.) Skälet var att jag efter 4,5 år av rättegångar ännu inte fått någon prövning av mitt mål.
Denna gång kom svar snabbt 2 feb där hon bestred beloppen. Hon uppgav där att p.g.a. att mina yrkanden kunde tolkas så att jag förlorat förstroendet för henne borde hon frånträda sitt uppdrag som mitt ombud.
Jag svarade genast att jag inte förlorat förtroendet för henne utan detta var ett misstag som kunde rättas till. Per telefon senare meddelade jag att alla kan göra misstag och efteråt han man blivit klokare.
Den 8 feb meddelade hon att hon frånträdde sitt uppdrag och att det inte var personligt riktat mot mig. Jag ringde henne några dagar senare och bad henne ge sin syn på det inträffade. Hon menade att eftersom det uppstått tvist, kunde hon inte yttra sig om tvisteomständigheterna. Jag framförde då att, om mina krav var ett hinder så återtog jag dessa. Jag ville i nuläget bara ha en förklaring från henne. Hon skulle anmäla saken till sitt försäkringsbolag men ansåg att saken inte var reversibel. Dvs det fanns ändå en oenighet som skulle utgöra ett hinder. Hon skulle fundera på saken. Den 13 feb ställde jag direkt en mailfråga där jag bad henne förklara varför domstolarna enligt hennes uppfattning hade avvisat målet. Svar kom inte. Den 22 feb ringde jag och frågade om svaren. Vi kom överens om att jag skulle skicka specificerade frågor som hon skulle svara på så snart som möjligt.

Jag vill här i bloggen betona att det gjorde mig ont att komma fram till att min advokat gjort sådana allvarliga fel, och att behöva påpeka dessa. Jag gillar Christina Bergenstein som person och tycker att samarbetet med henne gått  bra. Framför allt att jag uppfattat henne som en hederlig advokat. Jag hade dock en känsla av att allt inte stod rätt till när hon inte kunde förklara varför domstolarna hade avvisat målen. Skulle hon inte ha frånträtt uppdraget då?

En annan besvärlig sak med min advokat var att det tog tid att få svar på frågor jag ställt tidigare. Hon är ofta mycket upptagen i förberedelser och förhandlingar. Så jag antog att det skulle dröja innan svar kom från henne, och för mig var det viktigt att få denna sak utredd så snart som möjligt. Jag besläöt att anmäla henne till Advokatsamfundet. På så sätt skulle en deadline läggas från samfundet för ett svar. Jag meddelade henne detta den 29 feb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar