måndag 28 juni 2010

Jurist Hans Brost kom inte till förhandlingar och missbedömde mål

Som jag nämnde nedan behövde Sven-Erik Ekbäcks bodelning överklagas och återförvisas till bodelningsförrättaren därför att den var ofullständig. Jurist Hans Brost kontaktades av Stig Almgren för att företräda honom vid överklagandet. Hans Brost gjorde tre fel.
1. I stämningsansökan yrkades inte att bodelningen skulle återförvisas. Endast att hustrun inte hade någon rätt alls till andel i villan, vilket inte skulle leda till någon framgång.
2. Hans Brost kom inte till den muntliga förberedelsen, utan ansåg att Stig Almgren själv kunde sköta framställningen där, vilket är felaktigt.
3. Dagen för huvudförhandlingen anmälde sig Hans Brost sjuk och uteblev helt från den. Stig Almgren fick själv framlägga sitt mål. Hans Brost hade uppgivit att han blivit inlagd på Sofiahemmet. Enl lämnad uppgift visade en kontroll att han inte varit där.
Även i det mål som senare skulle avgöra beloppsavdragens storlek anmälde sig Hans Brost sjuk dagen innan huvudförhandling.
Bedömningen blir att Hans Brost inte varit kunnig om bodelningar och därtill varit opålitlig vad beträffar att närvara vid förhandlingar.

Något liknande hände Birger Hjelm, som har skrivit boken Den underdåniga lydnaden. Han berättar att han som 10-åring blev tvångsomhändertagen pga att hans hans mor bl.a. av en av kommunen anlitad psykiater Stig Östenson bedömts sinnessjuk. Birger förlorade också kontakten med sina syskon p.g.a. åtgärder från Växsjö kommun.
I vuxen ålder kunde han ta del av kommunens handlingar.
Docent Bo Edvardsson på Örebro universitet fann då i en utredning att kommunen gravt misskött sig och att Stig Östensons bedömning av hans mor var grundlös. Se Utredning
Pga dessa allvarliga fel fanns anledning att tänka sig att kommunen var skadeståndsskyldig.
Birger Hjelm kontaktade Hans Brost som uppgav att möjlighet till skadestånd fanns.
De fel som Hans brost gjorde var
1. Hans Brost uppmärksammade inte att ärendet var preskiberat utan utredde och stämde kommunen samt tog arvode för detta.
2. Hans Brost uppsköt förhandling samt lämnade slutligen ifrån sig ärendet till advokat som genast konstaterade att preskription förelåg.
Richard Allard

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar