måndag 13 december 2010

Adv Birgitta Hållenius, Stockholm, tog arvode för annat än det hon var tillsatt för

Som jag berättat nedan om adv Sven-Erik Ekbäck så gjorde han en felaktig bodelning med bl.a. att tilldela hustrun efter skilsmässan olämpligt en andel i bostaden samt att vissa avdrag skulle ske på andelen.

Som väntat begärde f.d. hustrun att villan skulle säljas på offentlig auktion enl samäganderättslagen. En god man – adv Birgitta Hållenius tillsattes av domstolen för att sälja villan.

En god mans uppdrag är bara att sälja den fastighet hon har uppdragits att sälja. Hon kan inte enl lag beakta en bakomliggande bodelning eller sådana avdrag som bestämts av bodelningsförrättaren. De måste lösas av parterna separat.

Hon gjorde tre fel

- Hon började genast med att fördjupa sig i bodelningens avdrag. (2 tim)

- hon lade sedan ner 13 tim arbete på att försöka förlika parterna om avdragens storlek fast de inte uttyckt önkemål om att förlikas .

- efter 6 mån onödigt arbete (för (28125 kr) kom hon på att avdragen enl bodelningen inte kunde beaktas vid försäljningen av huset.

Stig Almgren vägrade betala hennes onödiga arbete varvid tingsrätten nedsatte hennes arvode (Mål T 4273-04 i fd Huddinge tingsrätt). I hovrätten framkom ytterligare omständigheter om att hon misskött sitt uppdrag. Hon visade då stor villighet att förlikas, viket också skedde.

Richard Allard

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar