lördag 16 mars 2013

Om adv Kim Lindgren som inte förstod Lag om arrende.Advokat Kim Lindgren gjorde allvarliga fel vid ett mål i domstol då han inte informerade sig om arrendelagen.
Ett arrende betyder att en person som bygger ett hus på annans mark får betala en hyra = arrende för marken som huset står på. Arrenderätten innebär en tillgång, ett värde, för arrendatorn, men en belastning för fastighetsägaren så att markens värde sjunker för fastighetsägaren.  Dvs arrendebelastningen för fastighetsägaren är lika med arrendetillgången för arrendatorn. Totalvärdet för fastigheten är således detsamma, det är bara så att det värdet delas mellan arrendator och fastighetsägare.

Fastighetsvärderare är väl insatta i detta förhållande och borde så också advokater vara. Det var emellertid inte min advokat Kim Lindgren.

Min mor ägde ett hus med ett arrende på en fastighet som hon också ägde 1/5 i tillsammans med några släktingar. Hon var således både arrendator och 1/5 markägare. När min mor dog önskade jag få ut värdet av min andel av hus och mark från mina syskon.

De påstod då att arrendet belastade fastighetsdelen så att den bara fick 50% av marknadsvärdet. De ville därför bara ge 50% av fastighetsvärdet. De glömde att den 50-procentiga värdesänkningen utgjorde en motsvarade värdehöjning av min mors arrenderätt i dödsboet. +-0 alltså. 
Det förstod inte Kim Lindgren. Jag försökte flera gånger säga honom att arrenderätten och arrendebelastnngen tog ut varandra. Det hade räckt att han lyft telefonluren till en värderingsfirma så hade de redogjort för arrendelagen.

Saken gick till domstol och då Kim Lindgren inte kunde redovisa ovanstående ville han istället att jag och en syster till skulle vittna om att alla syskon kommit överens om ett värde, vilket inte var sant. Det skulle kunna rubriceras som mened. Jag var mycket arg på honom för det, för jag ville inte lämna de uppgifterna. Domstolen ansåg emellertid allt så oklart så att den återförvisade målet till en skiftesman.

Till Kim Lindgrens heder kan jag säga att han återbetalade den självrisk jag betalat honom i målet efter att jag gått igenom Lagen om arrende, några rättsfall och talat med en värderingsman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar