tisdag 12 mars 2013

Advokater som tar betalt för ingenting

Hantverkare som kommer hem för att ge ett anbud på ett arbete gör det utan kostnad. Advokater däremot tar däremot betalt bara för att se på ett mål även om de inte tar det.
T.ex
Adv Henrik Sandell. Jag önskade ett ombud i en tvist. Han skulle titta på målet och sedan komma med ett besked om han kunde ta målet. Föst två månader därefter meddelade han att inte kunde företräda mig. För det tog han 1200 kr.
Adv Björn Schultz. Jag sammanträdde med honom och redogjorde för målet då jag önskade honom som ombud. Han började genast prata om att vi skulle förlikas. Jag förklarade att jag hade försökt det flera år. Han fortsatte mala och meddelade sedan att han inte kunde ta målet. Arvode 1200 kr.
Adv Erik Lönnqvist. Vi sammanträdde en timme då han läste igenom några handlingar. Sedan meddelade han att han inte kunde ta målet då det var för omfattande. Dessutom skulle han besöka sin son i Australien. Debiterade ändå 1200:-
Adv Olof Brunned. Vi möttes och jag försökte kort framlägga målet muntligt. Han började genast prata om saker jag inte ens sagt eller ens hade inträffat. Tyckte sedan att målet var för besvärligt. Tog 1200:-.
Adv Gunilla Judell. Sammaträdde efter samtal. Hon avböjde tämligen omgående att företräda mig då motpartens ombud varit hennes lärare. Däremot tog hon 1200 kr i arvode.
Adv Lars bergström. Efter samtal träffade vi honom i ett ärende om bodelning. Tittade på målet och ville inte ta det då han inte hade kunskaper inom området. Debiterade 1200:- Men nu hade vi tröttnat och batalade bara 700:- Om han inte hade kunskaper hade han kunnat meddela det per telefon då jag talade med honom om ärendets art.
Adv Ulf Östman. Sammanträde. Han ansåg att målet var gagnlöst att föra Han debiterade 1200 kr men vi vägrade att betala. Målet togs senare upp av en annan advokat. Målet förlikades. Det var således inte gagnlöst.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar