fredag 1 februari 2013

Justitiekanslern beslutar om riktigheten i rättstillämpning som de inte vet något om

Jag fick i dagarna beslut från Justitiekanslern där de avvisat skadeståndsyrkande från mig mot staten. JK har beslutat att domstolarna har inte gjort fel.
Jag ringde idag till Justitiekanslern Håkan Rustand som inte verkade så insatt i ärendet. (!) Han hänvisade till föredraganden Karin Annikas Persson.

Jag ringde och frågade henne: Om domstolarna gjort riktigt, varför har de ansett att att ogiltigförklarat förlikningsavtal inte utgör grund för att undanröja den avskrivning som begärts i avtalet. Hon uppgav att den rättstillämpning som domstolarna använt, inte varit felaktig och är därför inte skadeståndsgrundande. Hur den rättstillämpningen såg ut kunde hon inte svara på.
Jag frågade då hur JK kunde göra ett beslut i fråga som hon inte vet något om. På detta hade hon inget svar.

I beslutet står att det "funnits utrymme för skönsmässig bedömning" för domstolarna.
Domstolarna kan alltså "tycka" huruvida ett ogiltigt förlikningsavtal utgör grund för att undanröja en avskrivning eller inte. Hon bekräftade att det var en bedömningsfråga.

Det senaste är synnerligen märkligt. Ett förlikningsavtal som av domstol förklaras ogiltigt, kan ju bara leda till två saker: antingen utgör det grund för att undanröja den avskrivningen som avtalet lett till, eller inte. Var kommer en bedömning in i detta fall? Menas att en person tillåts väcka talan och annan tillåts inte, beroende på humöret och vem som beslutar.

En advokat som finner skäl att för klient föra talan om ett ogiltigt förlikningsavtal kan alltså inte  veta om talan får prövas, hur stark bevisningen än är för att avtalet är ogiltigt. Det är ju en "bedömningsfråga" huruvida en ogiltigförklaring kan leda till om avskivningen av huvudmålet kan undanröjas eller inte. Rättsäkerheten är således tummad på i detta fall.
Denna sak är verkligen något HD skulle behöva ta upp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar