söndag 13 januari 2013

Advokatsamfundet har ännu inte svarat efter sju mån

Det har nu gått ca 7 månader sedan juni 2012 då senaste breven från Advokatsamfundet om anmälningarna mot Sinikka-Tiri Litby och Christina Bergenstein kom.  Jag skickade två små tillägg i aug 2012 men det synes ändå vara ganska lång tid för att avge beslut i ärdendet.

Det kan finnas skäl att misstänka att tidsutdräkten är avsiktlig. Skulle beslutet vad avser Christina Bergenstein innehålla en anmärkning mot henne kan detta användas till stöd för en skadeståndstalan. En sådan talan måste dock väckas inom ett år från att advokaten frånträtt uppdraget. Den 8 feb har ett år gått. Advokatsamfundet kan ha en anmärkning mot advokaten men vill inte att det ska användas mot henne i en process. Alltså misstänker jag att beslutet inte kommer före angivet datum. Återstår att se när det kommer och med vilket innehåll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar