tisdag 29 maj 2012

Överklagade mål vinner laga kraft om överklagandet avskrivs

Vi överklagade målet till Svea hovrätt. Samma argument upprepades. Hovrätten gav inte prövningstillstånd. (2011-04-29 Ö1849-11), Vi överklagade till Högsta domstolen den 25 maj 2011.

Jag hade vi det laget funderat på vad Solna tingsrätt sagt att arvskiftet vunnit laga kraft. Jag gick därför in till HD med en skrivelse där jag visade att arvskiftet skulle ge mig ytterligare drygt 80000kr om avtalet ogiltigförklarades.
Solna tingsrätts påstående om att jag inte skulle få något ytterligare vid ett bifall till ogiltighet var således felaktig.

Med detta var jag de rättsfall jag hittat den 27 nov 2011 på spåren. (NJA 1968 sid 46 och 1974 s 273.). Den 27 nov hade det tagit 4,5 år innan jag fick den tämligen simpla informationen.

På universitetet (Se blogg lör 19 maj 2012) hade det tagit ca 5 minuter att hitta de relevanta rättsfallen i ett tioårsregister till NJA, och på ytterligare 20 min hade jag ögnat igenom dem och förstått att de handlade om frågorna i mitt mål. D.v.s. på ca 30 minuter så hade jag fått en tämligen bra bild av omständigheterna. För en juridiskt skolad advokat borde inte det ha tagit mer än den tiden att hitta rättsfallen. Det var ju bara att söka på ordet 'Förlikning'. Och för en advokat borde det ju vara klart vad ett återkallande eller avskrivning av ett mål har för juridisk innebörd. Det borde vara en grundläggande kunskap från studietiden när man läste processätt.

Här är på sin plats att i hög grad ifrågasätta rättssäkerheten i Sverige när advokaterna inte har erforderlig kunskap och inte bryr sig om att ta reda på saker.

Jag kan förstå detta om det är en komplicerad juridisk fråga. Men denna fråga är enligt min mening inte komplicerad. Det var bara att veta vad som händer med ett överklagat mål när man tar bort (avskriver eller avbryter) överklagandet till det målet. Då säger rättsfallen att det överklagade målet vinner laga kraft. Det är ju detsamma som att parterna inte har överklagat målet. Eller hur? Är det svårt att förstå?
Jag tar gärna emot synpunkter från mina läsare.

Jag har därför en viss förståelse när domstolarna  menade att advokaten skulle  kunna detta. Men samtidigt tycker jag att domstolen ska vara till hjälp eftersom det är den enskilde som kommer i kläm när advokaten inte kan sin sak och rättssäkerheten då blir lidande.

När jag hade klarat ut hur det stod till ringde jag min advokat och berättade om rättsfallen och vad jag kommit fram till.
- Att arvskiftet vunnit laga kraft genom avskrivningen av överklagandet,
- att arvskiftet skulle ge mig mer pengar än avtalet,
- att ett ogiltigförklaring av avtalet skulle göra att arvskiftet praktiskt började gälla,
- därför hade jag nytta av prövningen av ogiltigheten,
- att det inte var delägarnas avsikt att arvskiftet skulle gälla, (som i rättsfallen)
- att arvskiftet därför skulle  ha undanröjts i samband med avskrivningen.
- Att det inte skedde var domvilla.
- att domvillan skulle ha upptäckts av henne när hon såg avtalet med 2 punkter som stod mot varandra.
- att hon skulle meddelat mig att det fanns en tidsfrist, 6 mån, för att rätta detta i HD
- Eftersom hon missade detta var inte korrekt att i tingsrätten uppge att nyttan av prövningen var att återuppta prövningen av arvskiftet. Nyttan var istället att arvskiftet gav mig mer än avtalet.

Jag frågade vad hon hade att säga om detta. Var det jag uppfattat om rättsfallen korrekt? Hon svarade att hon inte ville säga något om detta och senare skulle avge ett svar.

Jag skulle nu ta reda på vad några advokater kunde om denna typ av processrätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar